CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÁM MÂY ORACLE – OCI

OCI (Oracle Cloud Infrastructure) là một IaaS được thiết kế để chạy bất kỳ ứng dụng nào, nhanh hơn và an toàn hơn với chi phí thấp hơn. 

OCI giúp các ứng dụng của doanh nghiệp hoạt động linh hoạt ngay trong thời gian thực, bằng cách kết hợp các dịch vụ tự động, bảo mật. Oracle cung cấp hỗ trợ riêng cho CSDL tự động, nhằm bảo vệ những dữ liệu quan trọng cho doanh nghiệp.