DỊCH VỤ IT OUTSOURCE

Danh mục dịch vụ IT Outsource của Tech Vietnam:

  •  IT Helpdesk
  •  IT Onsite
  •  Triển khai phần mềm
  •  Chuyển đổi hệ thống

Doanh nghiệp được gì khi thuê nhân sự CNTT chất lượng cao?

Lựa chọn dịch vụ tại Tech Vietnam:

Tech Vietnam là đối tác của nhiều hãng phần mềm lớn như Microsoft, Oracle, Vmware,… cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai cho doanh nghiệp.

Các kỹ thuật viên của Tech Vietnam có năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện, hợp tác nhiều dự án mang lại kết quả tốt cho nhiều khách hàng.

Đội ngũ của Tech Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề, thắc mắc của khách hàng, đảm bảo xử lý nhanh chóng, tránh ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.

Chi phí nhân sự hợp lý tùy theo nhu cầu, thời gian mà khách hàng yêu cầu.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ