BYTEPLUS AR TRY-ON

Tận dụng công nghệ thị giác máy tính tiên tiến nhất, mang lại trải nghiệm thương hiệu phong phú với BytePlus AR Try-On.
    • Giải pháp dành cho web và ứng dụng
    • Hỗ trợ nhiều danh mục sản phẩm 
    • Tích hợp dễ dàng và nhanh chóng

Đi đầu trong thương mại điện tử với Byteplus AR Try-on