RECOMMEND SOLUTION 

BytePlus Recommend Solution là giải pháp phân tích hành vi người dùng thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán máy học (machine learning) nhằm đưa ra các gợi ý cá nhân hóa. Công nghệ lõi của giải pháp này chính là thu thập và xử lý dữ liệu người dùng, bao gồm lịch sử tìm kiếm, hành vi duyệt web hay lịch sử mua hàng; từ đó đưa ra các đề xuất dựa trên sở thích của người dùng. 

  • Tăng tỷ lệ giữ chân, mức độ tương tác của khách hàng, mang lại doanh thu cao hơn thông qua các mô hình máy học nâng cao. 
  • Đa dạng các mô hình đề xuất linh hoạt phục vụ cho các tình huống và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. 

CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA THUẬT TOÁN

GÓI DỊCH VỤ

STANDARD

Phù hợp các công ty thương mại điện tử, thiết lập các đề xuất cá nhân hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng:

  • Xác thực dữ liệu tự động sau khi nhập;
  • Dễ dàng tạo mô hình theo mục tiêu;
  • Dự đoán kết quả theo thời gian thực với tính năng lọc;
  • Quy trình phân tích dựa trên máy học mang lại hiệu quả.

PREMIUM

Phù hợp cho các công ty có mục tiêu kinh doanh và cơ sở dữ liệu phức tạp:

  • Hỗ trợ xác thực dữ liệu;
  • Tùy chỉnh mô hình theo yêu cầu;
  • Hỗ trợ đa ngành trong nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm video, livestreaming và giải trí.