BYTEPLUS CDN

Kết nối người dùng cuối bằng các trải nghiệm kỹ thuật số với BytePlus CDN thông qua cơ sở hạ tầng và kết nối mạnh mẽ.

  Tính sẵn sàng cao

  Hiệu suất trang web nhanh hơn

  Cải thiện an ninh

 

TRẢI NGHIỆM KỸ THUẬT SỐ HIỆU SUẤT CAO 

BytePlus CDN cung cấp một mạng kết nối và mạnh mẽ giúp tối đa hóa hiệu suất cho người dùng ở mọi nơi trên thế giới.
  • Quản lý lưu lượng truy cập cao điểm một cách thông minh bằng cách sử dụng Cân bằng tải máy chủ toàn cầu dựa trên DNS.
  • Mạng lưới gồm 500 POP được phân phối trên toàn cầu đảm bảo thời gian tải trang web nhanh, độ trễ kết nối thấp và tỷ lệ tải xuống thành công cao.
  • Xóa hoặc tìm nạp trước nội dung được lưu trong bộ nhớ đệm để tối đa hóa dung lượng lưu trữ. Cơ sở hạ tầng hiệu suất cao bao gồm máy chủ dựa trên SSD và phần mềm tối ưu hóa chuyên dụng đảm bảo tính sẵn sàng cao.

TÍNH NĂNG BẢO MẬT

BytePlus CDN ưu tiên bảo mật và ngăn chặn truy cập trái phép và độc hại.
 
  • Quản lý quyền truy cập có chọn lọc vào nội dung bằng cách sử dụng các giới hạn địa lý, xác thực URL đã ký, xác thực yêu cầu từ xa và quản lý TLS.
  • BytePlus CDN hỗ trợ một số giao thức bảo mật bao gồm HTTP2, HTTPS, QUIC, IPv4 và IPv6.
  • Nhận cảnh báo và thông báo theo thời gian thực với báo cáo có độ chi tiết cao cũng như trang tổng quan báo cáo cấp tên miền và URL.

MỞ RỘNG LINH HOẠT

Đơn giản hóa việc bảo trì và quản lý hàng ngày.
 
  •   Dễ dàng quản lý và định cấu hình dịch vụ CDN bằng bảng điều khiển web tự phục vụ.
  •   Tận dụng bộ API và SDK cấu hình và báo cáo hoàn chỉnh để tích hợp BytePlus CDN với các hệ thống quản lý vận hành nội bộ.
  •   BytePlus cung cấp các dịch vụ được quản lý để đào tạo và đào tạo quản trị viên trên nền tảng một cách nhanh chóng và toàn diện.