ỨNg dụng đám mây của oracle

Bộ ứng dụng SaaS trên nền tảng đám mây hoàn chỉnh của Oracle mang đến các quy trình nhất quán và một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất cho các chức năng kinh doanh quan trọng nhất—từ Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Quản lý chuỗi cung ứng (SCM)Quản lý nguồn nhân lực (HCM) cho đến Quảng cáo và trải nghiệm khách hàng (CX). Các ứng dụng này kỳ vọng giúp doanh nghiệp cải thiện mức độ tương tác với khách hàng, tăng tính linh hoạt với những thay đổi liên tục từ thị trường.

 

 

Enterprise Resource Planning (ERP)

Oracle Fusion Cloud ERP là bộ ERP đám mây hoàn chỉnh, hiện đại, cung cấp cho doanh nghiệp những khả năng vượt trội, chẳng hạn như AI để tự động hóa các quy trình thủ công chậm tiến độ, phân tích để phản ứng với những thay đổi của thị trường trong thời gian thực và cập nhật tự động để luôn đạt được lợi thế cạnh tranh.

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Oracle Fusion Cloud Financials là nền tảng tài chính toàn cầu kết nối và tự động hóa các quy trình quản lý tài chính doanh nghiệp của bạn, bao gồm các khoản phải trả, phải thu, tài sản cố định, chi phí và báo cáo, để có cái nhìn rõ ràng về tổng thể tình hình tài chính của bạn.

 • Tăng tốc quy trình tài chính bằng công nghệ tự động hóa.
 • Chuẩn hóa sơ đồ tài khoản, quy trình kinh doanh, mô hình dữ liệu và các biện pháp bảo mật.
 • Xử lý nhiều loại tiền tệ, ngôn ngữ và tiêu chuẩn kế toán qua các mô hình giám sát và hỗ trợ kinh doanh toàn cầu.
 • Giảm rủi ro tài chính trong giao dịch giữa các công ty.
 • Thiết lập hóa đơn không chạm, tiết kiệm thời gian và chi phí, giảm thiểu sai sót thủ công.
 • Kiểm soát các khoản chiết khấu sử dụng tiền mặt, được hỗ trợ bởi ứng dụng Oracle AI tích hợp cho ERP.
 • Đơn giản hóa việc bảo cáo chi phí, kiểm soát chi tiêu tự động và kiểm toán thông minh.
 • Tự động hóa quy trình tài chính sử dụng tiền mặt, tăng tốc xử lý hóa đơn bằng tính năng khớp hóa đơn tự động.
 • Nâng cấp trải nghiệm khách hàng với tính năng thanh toán tự phục vụ, các tùy chọn thanh toán phù hợp, tích điểm tín dụng.
 • Đơn giản hóa việc quản lý hợp đồng, thanh toán và doanh thu.
 • Tự động hóa vòng đời tài sản: vốn hóa, mua lại tài sản, khấu hao.
 • Hỗ trợ chiến lược khấu hao thuế theo quy định.
 • Giảm độ phức tạp của kế toán về quyền sử dụng, thuê tài sản.

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ORACLE 

Quản trị dự án Oracle là một giải pháp trong Oracle Fusion Cloud ERP mang lại toàn quyền kiểm soát công việc, kết nối đúng người với đúng dự án, hỗ trợ các mục tiêu của tổ chức với cái nhìn rõ ràng về hiệu quả tài chính trong danh mục dự án và nhanh chóng thích ứng với các yêu cầu thay đổi để khách hàng luôn hài lòng.

 • Lập kế hoạch  phân bổ nguồn lực phù hợp với nhiệm vụ, tăng hiệu quả cộng tác.
 • Thu thập thông tin, dự đoán và phân tích các rủi ro có thể xảy ra ở mọi giai đoạn của dự án.
 • Theo dõi, quản lý tiến độ, tình trạng tài chính của dự án.
 • Tận dụng nguồn nhân lực, cân bằng năng lực của nhân viên với nhu cầu của dự án.
 • Theo dõi khối lượng công việc, thực hiện các thay đổi kịp thời dựa trên tình trạng sẵn có.

Kiểm soát chi phí trong phạm vi ngân sách theo các chuẩn hóa trong Ứng dụng Đám mây Oracle.

 • Lập hóa đơn thanh toán tuân thủ hợp đồng cho khách hàng bằng tính năng tự động.
 • Kiểm soát, phân tích thanh toán, ghi nhận doanh thu theo quy định của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Quản lý nguồn vốn, tính toán chi phí tích luỹ cho tài sản cố định của tổ chức.
 • Nắm bắt chi phí, phân bổ và điều chỉnh vốn hóa.
 • Đưa ra quyết định về các giao dịch tài sản vốn theo thời gian thực.

QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp trên nền tảng đám mây Oracle Fusion (EPM) giúp bạn lập mô hình và lập kế hoạch về tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng và bán hàng, hợp lý hóa quy trình đóng tài chính và đưa ra các quyết định tốt hơn.

Supply Chain & Manufaturing (SCM)

Với Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) & sản xuất của Oracle, các tổ chức, doanh nghiệp có thể đáp ứng nhanh chóng trước những thay đổi về cung, cầu và các điều kiện thị trường. Kết nối liền mạch chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp xây dựng được mạng lưới và quy trình linh hoạt, thích ứng với các thay đổi từ bên ngoài.

LÊN KẾ HOẠCH CHUỖI CUNG ỨNG

Dễ dàng kết hợp những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu, hạn chế về nguồn cung và ý kiến đóng góp của các bên liên quan, đồng thời áp dụng công nghệ học máy tích hợp để cải thiện lợi nhuận đồng thời tăng tốc dịch vụ khách hàng.

 • Thu thập thông tin định tính và định lượng từ nhiều nguồn, sử dụng công nghệ machine learning để dự đoán và định hình nhu cầu.
 • Phân tích nhu cầu theo phân khúc có cùng vị trí, hành vi để lập các kế hoạch phù hợp nhất.
 • Thống nhất quy trình lập kế hoạch cho toàn bộ chuỗi cung ứng: sản xuất riêng biệt, theo định hướng dự án, theo đơn đặt hàng,..
 • Theo dõi và ưu tiên các vấn đề trong cung ứng
 • Lên lịch sản xuất theo thời gian thực, tối đa hóa các nguồn lực có sẵn, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
 • Chủ động giám sát, phân tích chuyên sâu về thời gian chuyển đổi, sử dụng tài nguyên và các đơn đặt hàng
 • Sử dụng các quy tắc kinh doanh linh hoạt trong xử lý các đơn đặt hàng, nhằm tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Giải quyết các vấn đề về nguồn cung, giả định các thay đổi để tìm ra giải pháp thích ứng nhanh trước những thay đổi của cung và cầu.

QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

Quản lý hàng tồn kho trên nền tảng đám mây Oracle Fusion cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát luồng hàng hóa trong công ty và mạng lưới cung ứng, giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa chi phí, tăng sự hài lòng của khách hàng.

 • Quản lý và tối ưu hóa dòng nguyên liệu, đảm bảo thực hiện các yêu cầu đặt hàng, đáp ứng mạng lưới cung cầu bằng giải pháp quản lý tồn kho toàn diện.
 • Quản lý hàng tồn kho theo thời gian thực.
 • Theo dõi và quản lý trạng thái nguyên vật liệu cho cả nguồn vào và ra.
 • Xác định chính xác các khoản đầu tư cần thiết cho hàng tồn kho, quản lý chi phí và vốn lưu động.
 • Xác định mức tồn kho với Oracle Inventory Management dựa trên dự báo nhu cầu cho từng mặt hàng, tránh tình trạng tồn kho quá mức hoặc hết hàng.

SẢN XUẤT

Oracle Fusion Cloud Manufacturing giúp doanh nghiệp hợp lý hóa hoạt động sản xuất theo chế độ hỗn hợp, toàn cầu của mình để tạo ra mọi thứ, ở mọi nơi, với giải pháp thông minh, tối ưu hóa và tích hợp được hỗ trợ bởi Internet of Things (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

 • Chuẩn hóa quy trình sản xuất, theo dõi chất lượng sản phẩm tuân thủ các quy định.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu về chất lượng để dự đoán rủi ro và lên kế hoạch cho các giải pháp cụ thể.
 • Sử dụng tính khả dụng của tài nguyên theo thời gian thực để đưa ra lệnh sản xuất phù hợp, tối ưu hóa hiệu quả của dây chuyền sản xuất, tăng năng suất của nhà máy và giảm lượng công việc tồn kho, lãng phí trong quá trình sản xuất.
 • Kiểm tra, phân tích các vấn đề sản xuất bằng biểu đồ Gantt , mô phỏng và giả định các tính năng để giải quyết vấn đề
 • Phân đoạn hoạt động chuỗi cung ứng để phục vụ nhiều dự án.
 • Quản lý và kiểm soát chi phí và các hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, sản xuất; đảm bảo phân bổ đúng nguồn lực cho dự án.

Quản trị vòng đời sản phẩm

Nắm bắt các nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm khách hàng để có các kế hoạch chuyển đổi mang lại lợi nhuận, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

 

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM)

Oracle Fusion Cloud HCM là giải pháp đám mây hoàn chỉnh giúp kết nối mọi quy trình nhân sự—và mọi người—trong toàn doanh nghiệp. Bằng các công cụ hỗ trợ đặc biệt, HCM sẽ tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, tăng trải nghiệm làm việc, thu hút và giữ chân nhân tài. Mô hình dữ liệu và trải nghiệm người dùng cũng như các quy trình liền mạch và cơ sở hạ tầng nhúng AI, Oracle Cloud HCM có thể giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu nghề nghiệp cho nhân viên của mình.

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản lý hiệu quả lực lượng lao động toàn cầu. Lập kế hoạch, quản lý và tối ưu hóa các quy trình con người trên toàn cầu bằng một nguồn dữ liệu chung duy nhất. Đưa ra quyết định tốt hơn, cá nhân hóa trải nghiệm của nhân viên và tận dụng quy trình làm việc có cấu hình cao mang lại khả năng mở rộng và bản địa hóa.

QUẢN LÝ NHÂN TÀI

Kiểm soát mọi giai đoạn của vòng đời nhân tài. Thu hút những ứng viên giỏi nhất, tăng năng suất và cải thiện các quyết định bằng cách quản lý nhân tài toàn diện. Tìm nguồn, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, phát triển sự nghiệp và lập kế hoạch kế nhiệm—tất cả ở cùng một nơi.

QUẢN LÝ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 

Điều chỉnh chiến lược kinh doanh, giảm rủi ro tuân thủ và triển khai lực lượng lao động với khả năng kiểm soát tốt hơn thông qua giải pháp nhân sự tích hợp đầy đủ, liên kết thời gian, lao động và quản lý nghỉ việc với dữ liệu tiền lương, tài chính và nhân sự.

 

Customer Experience (CX)

Quảng cáo và Trải nghiệm khách hàng của Oracle (CX) cung cấp một bộ ứng dụng được kết nối vượt xa CRM truyền thống để giúp doanh nghiệp tạo, quản lý, phục vụ và nuôi dưỡng các mối quan hệ khách hàng lâu dài. Xây dựng cái nhìn toàn diện về khách hàng cùng tất cả tương tác—bất kể bằng cách nào, khi nào, ở đâu hoặc với ai. Trao quyền cho toàn bộ doanh nghiệp để mang lại trải nghiệm mua sắm đặc biệt cho khách hàng.

ORACLE ADVERTISING

Tiếp cận và thu hút khách hàng tiềm năng trên các kênh kỹ thuật số, tích hợp dữ liệu và sử dụng các công cụ thông minh, tối ưu chi tiêu quảng cáo. Moat cũng cho phép người dùng hiểu phạm vi tiếp cận, tần suất chú ý của khán giả trên truyền hình và kỹ thuật số, tăng khả năng chuyển đổi và doanh số bán hàng.

ORACLE MARKETING

Oracle Marketing là giải pháp marketing tích hợp, toàn diện nhất hiện có để triển khai các chương trình marketing đa kênh và thống nhất tất cả các tín hiệu khách hàng tiềm năng trong một chế độ xem duy nhất. Giải pháp này giúp tạo ra lợi tức đầu tư digital marketing cao hơn, tạo dựng lòng trung thành của khách hàng thông qua hiệu suất chiến dịch vượt trội và đưa ra các quyết định về hiệu suất theo thời gian thực trong các chu kỳ chiến dịch quan trọng.

ORACLE SALES

Oracle Sales đưa ra đề xuất thông minh để giúp người bán tập trung vào những khách hàng tiềm năng có giá trị nhất vào đúng thời điểm. Các công cụ bán hàng CRM dựa trên công nghệ máy học này tập trung vào dữ liệu khách hàng hoàn chỉnh, rõ ràng từ các nguồn bên trong và bên ngoài mà người bán có thể tin cậy.