Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition

(Giá chưa bao gồm VAT)

  • Truy vấn bất kỳ cơ sở dữ liệu nào (Oracle, MongoDB, Cassandra và Hadoop) mà không cần di chuyển hoặc sao chép dữ liệu
  • Được xây dựng để đảm nhận bất kỳ dự án dữ liệu nào, từ OLTP, Data Warehouse và BI, đến AI và phân tích Big Data nâng cao
  • Tích hợp AI với R, Python, SQL server và các dịch vụ machine learning
  • Bao gồm Azure Data Studio
  • Các tính năng như Mã hóa dữ liệu trong suốt (TDE), khôi phục cơ sở dữ liệu được tăng tốc và cụm dữ liệu lớn hiện là một phần của phiên bản Standard